Benefin

Стартов капитал

Кои са тематичните направления, които финансираме?

Финансираме широк кръг от добре подбрани теми, насочни към доказаните инвестиционни интереси на нашите партньори, клиенти и най-общо това, което се търси на капиталовия пазар на алтернативни инвестиции. Контактът ни с потенциалните инвеститори и пазара е постоянен и информацията ни е актуална. Ползваме както собствени източници на финансиране, така и финансов ресурс на трети лица. Понякога влагаме и други собствени ресурси, като опит, познания, експертиза и поемаме роли в стартовите, компании, които сме решили да подкрепим.

start-up-areas-interest

Областите, които финансираме са:

 1. Информационни технологии
 2. Технологии на материалите
 3. Био-технологии
 4. Химически технологии
 5. Услуги предоставяни по нов начин
 6. Нови продукти и услуги

Кои са критичните фактори на успеха?

Според редица академични и практически изследвания се налага следното схващане за критичните фактори на успеха:

Ранк Фактор Въздействие Въпроси
1. Избор на момент: (42%) Подходящ ли е момента? Готови ли са потребителите? Налице ли е необходимата пазарна, информационна и логистична инфраструктура?
2. Екип: (32%) Адекватен ли е екипа за изпълнението на проекта? Адаптивен ли е?
3. Идея: (28%) Смислена ли е? Реалистична ли е? Има ли уникалност?
4. Бизнес модел: (24%) Изчистен ли е бизнес модела? Логичнен ли е? Реалистичен ли е? Ефективен ли е за генериране на продажби?
5. Финансиране: (14%) Достатъчно ли е поне до следващия качествен етап, когато ще е налице нова информация?

Как подхождаме?

Пълният цикъл на нашето предложение включва следните етапи:

 • Концептуализация
 • Дефиниране на бизнес модел
 • Бизнес план
 • Детайлен финансов модел
 • Монте карло стохастично моделиране
 • Прилагане на реални опции за оценяване на стратегическата стойност
 • Изготвяне на информационен меморандум (продажбен документ)ин
 • Изготвяне на синопсис (teaser)
 • Съставяне на списък с потенциални стратегически и финансови инвеститори
 • Преговори до предварително споразумение за структуриране на сделката и контрола
 • Дю дилиджънс
 • Окончателен комплект от договори и нов устав ако е необходимphoto-1422246358533-95dcd3d48961

Как можем да сме Ви полезни?

Освен техническата и финансова обработка които са важни, ние предоставяме нашата преценка, която е презизирана в резултат на богат опит, много-аспектен и задълбочен анализ. Разполагаме и с богата база от данни с потенциални инвеститори, както и с лични контакти. Репутацията ни за това, че предлагаме качествени проекти е солидна и се дължи на висока критичност и исисквания към Вас, Вашите идеи и цялостни предложения.

Кои са ни източниците на финансиране?

Финансираме стартовите проекти или самите ние или посредством частни пласменти на дялов капитал към избран кръг институционални и частни инвеститори, които са надеждни, конструктивни, позитивни и склонни да носят добре дефинирани и идентифицирани рискове.

Гаранции за конфиденциалност и лоялност

Идеите и предложенията са Ваши и ще си останат такива. Ако не можем да помогнем, поне няма да попречим. Работата ни започва с подписване на споразумение за конфиденциалност и лоялност. Изискванията в него прилагаме и по отношение на потенциалните инвеститори. Репутацията ни е особено важен актив и ние сме в бизнеса за да финансираме идеи а не да обсебваме такива.

Какъв е интересът на Бенефин?

Усилията следва да се възнаграждават и да носят удовлетворение, което да е разумно, балансирано и адекватно на приноса. За усилията, които така или иначе следва да положим и резултата от които остава за Вас обикновено се споразумяваме за твърдо консултантско възнаграждение. Понякога вмест това твърдо възнаграждение поемаме дял в стартовата компания. При успех и когато не поемаме дял, се споразумяваме за процент от осигурения с наша помощ стартов капитал, който варира от 3 до 7% в зависимост от риска и сложността на упражнението.

Какви са следващите стъпки?

Свържете се с нас, за да дискутираме възможностите за финансиране и как можем да Ви помогнем за оформлението на идеята и предложението Ви?

office@benefin.eu