Benefin

Маркетинг планове и решения

Защо специални маркетингови решения за МСП?

Малките и средните предприятия обикновено разполагат с ограничени ресурси – финансови, човешки, времеви, информационни. Това често означава, че битката е неравна. Често, но не винаги! Малките и средните предприятия притежават силата на организационната младост, гъвкавостта, приспособяемостта, ентусиазма, дори наивната вяра. Подобно на децата те са господари на силата на уязвимостта и липсата на страх да пробват и да грешат бързо. Не са стегнати в оковите на гордостта и предразсъдъците. Отсъстват табута, клишета и всички останали склеро-симптоми на зрелите участници на пазара. Листът е празен и бял. Свободата да се напише каквото и да е на него е ограничена само от големината на листа. А колко голям е Вашият лист, това определяте Вие самите. Всичките ресурсни ограничения компенсираме с вяра, ентусиазъм креативност, бързина и действие. Опитайте, ще видите че работи.

С какво сме различни?

Екипът на Бенефин не Ви посреща с въпроса “Колко Ви е бюджета?”. Ако отговорът е “нула”, отношението ни към Вас няма да се промени. Можете да загубите и нашето и собственото си време и с много голям бюджет. Истинската стойност на едно занимание зависи от силата на идеята приведена качествено и ефективно в изпълнение. Ролята ни е да разкрием и разгърнем силата на Вашата идея и да я приведем ефективно в изпълнение. Разбира се, и ефикасно, защото в света в който живеем, идеите са неограничени, но ресурсите са!

growth1

Какво е нашето предложение?

Няма да си говорим за социални мрежи, търсачки, рекламни присъствия и …Това са само изразни средства на Вашето послание. Не знаем какво е нашето предложение, защото не знаем какъв е проблема, какви са възможностите и какви са целите. Най-вероятно ще успеем да го формулираме, когато се срещнем и поговорим. По принцип, ние сме мотивирани от резултати, Вашите резултати и каквото и да Ви предложим то ще се основава на тях.

Как намираме правилния подход?

Като малките деца, с проби и грешки! Контролираните тестове и експерименти са скъпо упражнение. Степента им на точност е или под въпрос или излишно добра. Ето защо, нашият подход се основава на малки стъпки в реална среда, отчитане на резултата, по-големи стъпки, отново отчитане на резултата и …ад финитум.

approach

Защо го правим?

Силните идеи приложени ефективно в действие водят до успех, а успехът носи вдъхновение за нови идеи. Това е едно пътешествие, при което целта е пътя. Реализацията на идеите и мечтите е единственият начин за пълноценното изживяване и себеопознаване. Мечтите са най-реалното нещо. Резултатите към които се стремим не са краят а ново начало. Възнаграждението за нас не е самоцел, а определя ресурсите, с които ще разполагаме. Те от своя страна определят силата и големината на идеите и мащаба и бързината, с които ще можем да ги реализираме.

Какво е динамика на стратегията в маркетинга?

Това  е постепенно и устойчиво изграждане на ресурсите, с които се работи. Стъпките следва да са премерени, логично последователни и взаимно да се допълват и подсилват. Тази динамика при МСП е подобна на ембрионалната. Организмът е много млад, но и идеята (ДНК-то) е много чиста и силна. По-важно е не с какво разполагаме, а как го употребяваме балансирано и в динамика за достигането на следващя етап…а от него на по-следващия…

Как да постигнем подсилващо завихряне на усилията?

Всяка едно действие цели преки и косени ефекти. Имаме подсилване и завихряне, когато косвените вторични и последващи ефекти подпомагат и подсилват или ни дават добра основа за други действия. Ако следваме и прилагаме изискването за положителни вторични и последващи ефекти от всяко едно наше маркетингово упражнение ще постигнем мечтаната вътрешна синергия в динамика.

Какво следва?

Логична следваща стъпка е да се срещнем и да проверим дали химията между нас е налице.

Black-Logo-Benefin-22June2014-012-e1403512896720 (1)

office@benefin.eu