Benefin

Капиталово обезпечаване

Банково кредитиране

Подготвяме, структурираме и подпомагаме в процеса на кандидатстване за банкови кредити. Разполагаме с добри контакти в почти всички банкови финансови институции. Владеем интерфейса на комуникация с търговските банкери и сме добре позиционирани да договорим най-добрите условия, които освен всичко останало да не осуетяват бъдещото развитие на предприятието. Често банковите ковенанти и изисквания са нерационални и свръх пропорционални и в преследването на презастраховане увреждат интересите на самия крeдитор. Ние обикновено слагаме на масата най-доброто и съответно оптималното за двете страни решение.

Работим със всички видове инструменти на банковото кредитиране:

  1. Оборотен кредит
  2. Контокурентен кредит (овърдрафт)
  3. Ломбардни кредити (краткосрочни срещу залози на ликвидни активи)
  4. Инвестиционни кредити
  5. Ипотечни кредити
  6. Търговски кредити
  7. Факторинг

Повече информация по организирането на банково кредитиране сме предоставили на продуктовата страница.

За да установим удачността и шансовете за реализция е нужно да говорим. Няма да Ви струва нищо освен отделеното време и ще получите в допълнение полезни напътсвия, планове и даже примерни решения. Свържетете се с нас: office@benefin.eu

Кредити от частни лица и фондове

Процесът е подобен на банковото кредитиране с някои особености по упражнение на контрол върху дейността. Частните кредитори са готови да приемат липса на гарантирани доходи и по-ниски обезпечения срещу поемане на частичен контрол върху дейността за периода на кредита. За разлика от банките те не са ограничени от регулации и са по-гъвкави в условията. Последното си има цена и тя се изразява в по-висока рискова премия в лихвения процент по кредита.

Ние работим само с проверени и почтенни физически лица и други частни кредитори, които имат легални и надеждни източници и произход на финансов ресурс и се простират единствено в рамките на закона.

mezzanine-debt_large

Мецанин финансиране

По същество това е дългово финасиране в комбинация с подсладител за кредитора, представляващ участие в печалбата. Подходящо е за високо-рискови и високо-доходни операции. Решава някои проблеми свързани с пасивното дялово финансиране, като гарантра поне връщане на инвестирания капитал. Удачно е за ранните етапи на разрешаване на специфичния риск (сглабяне на сделката) и в последствие се замества с банково финансиране. Понякога самоучатието не е достатъчно за привличането на банков капитал. Мецанин финансирането, ако е структурирано правилно (като подчинен срочен дълг с поредност на изплащане след тази на банковото финансиране), с приема от банките като вид самоучастие.

Повече информация за мецанин финансирането можете да намерите тук. Свържете се с нас за да дискутираме възможността и да структурираме инструмент, който Ви ползва, работи и ще бъде приет от банковите кредитори. office@benefin.eu

ifm-financial-mezzanine-grafik_enКонвертируемо дългово финансиране

Дългово финансиране, което дава възможност на кредитора да превърне дълга си в дялово участие, което се извършва само при успех на начинанието. Предлага допълнителни стимули на кредитора и заставя предприемача да се бори за успех.

Дялово финансиране

Дяловото финасиране осигурява необходимия капиталов буфер за всяко едно начинание, който е критично важен и за привличанто на дългово финансиране от банки или частни лица и фондове. Обикновено е съпътствано и с предоствяне на контрол.

Поръчителство за финансиране срещу дялово участие

Понякога лицата готови да подкрепят един бизнес не разполагат със свободен финасов ресурс. Тогава се оказва удачно те да подсилят дълговия капацитет на предприятието с поръчителство или предоставяне на стойностни и ликвидни активи, които да послужат за обезпечение на банково финансиране. В замяна поръчителите и обезпечителите поемат дялово участие в капитала на начинанието.

За повече информация и дискусия относно Вашите потребности ни пишете на office@benefin.eu или се свържет с нас на +359 899 966 958.