Benefin

Опции, фючъри и други деривативи

Предлагаме разширен курс и обучение по “Опции, фючъри и други деривативи” с практически занимания върху стилизирани ситуации. Целта е с приключване на курса да можете да анализирате, моделирате и оценявате инвестиции тези инструменти с увереност и правилна интуиция.

Курсът се води от Златин Съръстов, практикуващ корпоративен финансист, инвестиционен банкер с богат опит в сделките по финансиране, кредитиране, придобиване, сливане и продажба на цели предприятия, както и управление на инвестиции. Златин е и дългогодишен лектор в катедра “Финанси” на УНСС по дисциплините “Банково дело”, Банков мениджмънт” и “Търговско и инвестиционно банкиране”.

Курсът е с продължителност 8 дни и се провежда в четири последователни уикенда, с две сесии на ден от 9:00 до 12:00 и от 14:00 до 17:00 часа. Броят на участниците е до 10. Подходът е персонален. В сутрешните сесии се провеждат лекции по темите. В следобедните се осъществява практическо приложение на методите и техниките.

Фокусът е върху дискретните методи на оценяване при отсъствие на арбитраж.

Пишете ни и ще ви изпратим подробен план на курса и ще Ви насочим към литература, която да Ви запознае предварително с основните конструкции.

office@benefin.eu, +359 899 966 958

Black-Logo-Benefin-22June2014-012-e1403512896720 (1)