Benefin

Банка за иновативни проекти

Какво представлява Innovast?

Банката за иновативни проекти, хора и ресурси е платформа за идентифициране и структуриране на инвестиции, както и обезпечаването им с човешки ресурси и експертиза, така че те да бъдат подходящи за финансиране от институционални инвеститори (предприемачески фондове) и частни физически лица със значително нетно имотно състояние.

innovahub

Какъв е проблемът?

За да се осигури финансиране, колкото и да е добра една идея, тя следва да е удачно и професионално структурирана. За да е качествено, структурирането трябва  да е извършено от професионалисти, което не е безплатно упражнение и следва да бъде финансирано. Класически казус тип “Параграф 22”!

conundrum1

Как финансираме оформлението и структурирането?

Налице са два варианта. Първият е Иноваст да поеме срещу усилията вложени от неговите експерти дял в компанията, който варира между 10 и 15%. Тази операция е идентична на с това ние да финанираме чрез дялов капитал структурирането на проекта. Вторият е да удържим между 5 и 10% от набрания капитал на първият последващ кръг финансиране.

fees for VC seed funding

Нашата роля на етапа на избистряне на концепцията

Ролята ни е да структурираме и оформим предложението, което предполага:

 1. Бизнес концептуализация
 2. Изясняване и ако се наложи предефиниране на бизнес модела
 3. Изготвяне на бизнес план или усъвършенстване на съществуващия
 4. Изработване или одитиране на финансовия модел
 5. Преглед на бранда и цялостното присъствие
 6. Преглед на кадровото обезпечаване и контрола
 7. Преглед на цялостното ресурсно обезпечение
 8. Оценка на времевото позициониране – избързванията и закъсненията се наказват.

Следващите етапи

Следващите етапи могат да бъдат подредени по-най-различен начин, но основно зависят от очаканията за прогрес и ключовите моменти в него. Ние правим следното:

 1. Организираме посадъчно финансиране
 2. Актвно участваме и подпомагаме усъвършенстването на идеята
 3. Представяме идеята на инвеститори
 4. Организираме нов кръг финансиране за успешна комерсиализация на проекта.

Rounds_funding

Нашата мотивация

Всичко това правим водени от разбирането, че хубавата идея следва бъде снабдена с добре работещ екип и стратегия за развитие, за да може успешно да намери своята реализация.

Idea-Act-Learn

Мотивацията ни е, че участваме в нещо важно и голямо както и вярата ни, че усилията ни в даден момент ще бъдат възнаградени.

Свържете се нас, за да изясним как можем да бъдем полезни. Ако сте потенциален инвеститор, готови сме да се срещнем и да Ви представим пълен списък с иновативните проекти на платформата.

Black-Logo-Benefin-22June2014-012-e1403512896720 (1)

office@benefin.eu