Benefin

Комплексен маркетингов план

Комплексният маркетингов план може да се разработи успешно само въз основа на ефективна и работеща конкурентна стратегия с ясно определени цели и мерки за постигането им.

Пазарна стратегия

Стратегията най-общо включва:

  1. Анализ на средата: доставчици, клиенти, заместващи продукти, навлизащи играчи и конкуренти
  2. Анализ на конкурентите, тяхнотоповедение, тяхното самовъзприятие и възприятие за нас
  3. Силни и слаби страни на нашия бизнес спрямо всички пазарни сили
  4. Формулирана на адекватни цели, приоритизацията им и разполагане във времето
  5. Формулиране на мерки за постигането им
  6. Кохерентност на целите и мерките

На практика обаче стратегията включва и всичко останало, което е нужно за постигане на целите, а там пределът е само нашето и Вашето въображение. Стратегическият анализ е сложен и включва елементи на маркетинговата наука, икономика, поведенческа психология и математическата теория на игрите.

Hashmark

Комплексен маркетингов план

Нашият подход включва работа по основните елементи на микса и други собствени инструменти разпределени напред във времето с ясно дефинирани реалистични и измерими цели. Първо се сегментира пазара, с разрези, които имат смисъл и се определят сегментите от интерес. Това е точно толкова професия, колкото и изкуство, разчита се на интуицията но и на резултатите от тестовете и експериментите, на които основно залагаме.

След това се работи се по сегменти, на които е заложено присъствие.

  1. Дефинира се продукта и неговите качествени атрибути за всеки сегмент.
  2. Дефинира се ценовия интервал
  3. Идентифицират се каналите за дистрибуция
  4. Таргетират се каналите за комуникация и промоция

Продуктите се подреждат по начин, по-който да не се канибализират.

Предвид дигиталния свят който прелива в реалния и обратно всички елемнти на микса и нашите ексклузивни инструменти следва да са съвместими и взаимно да се подхранват.

Налице са и множество други аспекти, които вземаме предвид. Нашият подход е автентичен, не се основава на установени конструкции и постановки в маркетинговата наука и практика. Често решенията ни не са различни и направо противоречат на основните установени концепции от учебниците и практическите методики, но решенията ни и работят и постигат измерими резултати. Опитът ни се основава на опити и грешки. Умеем да грешим бързо, да предефинираме, да калиброваме и да опитваме отново и отново. Теорията не работи, разчитаме само на практиката и емпиричното познание извлечено от нея.

Разчитаме и на динамиката на маркетинговата стратегия, на взаимното подхранване и подсилване на основните елементи и обекти и имунната система на ръководството да отстранява всичко, което не е удачно бързо и ефективно. Целта ни е да овладеете нашия стил ако Ви импонира и резултатите Ви харесат. Ключът е, че една стратегия и тактика престава да работи след като се копира от всички и е нужна нова метморфоза на целия инструментариум.

Тактика в две стъпки

Нека да започнем отнякъде. Предлагаме лесен план в две стъпки. Първо махаме всичко онова, което пречи или се бие с нещо друго в маркетинговата ви функция. След това започваме да добавяме по приоритет. През цялото време мислим.

out-in

Надграждане в процеса на продажби

Етапът на добавяне е по-дълъг процес. Приоритизираме действията по критерия ефект/разход, т.е. с най-малко разходи да постигнем максимален ефект. Опитваме се да разработим план, който да се самофинансира. Всяка една стъпка в него следва да генерира ресурсите за следващите. Също така всяко едно действие освен прекия преследван ефект трябва да подсилва и всички останали предходни или да полага база за бъдещи действия.

simle steps marketing

Изпратете ни съобщение на office@benefin.eu и ние ще Ви изпратим детайлна структура на процеса на изготвяне на маркетингов план и примерен стратегически план.

След като установим контакт ще съгласуване изготвянето на вашия безплатен конкретен, индивидуален маркетингов план. Макар и безплатен, продуктът, който доставяме е сериозен.

Офертата ни е валидна до: 31.08.2016