Benefin

Бизнес планове и финансови модели

Защо МСП са специални?

Бизнес плановете и финансовите модели за малките и стартиращи бизнеси са радикално различни поради ред причини. Няма история. Посоките на развитие са много. Възможните решения също. Изправени сме пред синдрома на празното платно и обикновено не знаем откъде да подхванем картината.

3-1

Опитът помага, но не бива да налага стереотипи

Липсата на история насочва към ползвания на чуждия пример. Важна обаче е същността а не нейната конкретна проява. Заимстването е основен подход при изграждаенто на бизнес плана. То обаче следва да е избирателно и интелигентно и пречупено през призмата на разполагаемите ресурси – силните ни страни.

biz_plan_composition

Оптималното решение няма да бъде намерено от първи опит

Трябва да правим опити, без страх от неуспех. Това, което работи се открива с проби и грешки. Грешенето следва да бъде бързо, което означава бърз отказ от решения, които са се превърнали в препятствия.

Няма едно оптимално решение

Пътищата за постигане на целта са много. Следва да изберем интуитивно най-удачния и тоз който импонира най-добре на философията ни. Не бива да се привързваме към конкретния подход и да се страхуваме да признаем, че е неудачен ако наистина е такъв.

Бизнес планът е жив инструмент, който се развива с всяка секунда

Концепцията, колкото и стройно изградена да е, със сигурност ще претърпи промени. Ако не основни, то поне козметични. Следва да сме гъвкави, за да можем да се нагаждаме бързо и безболезнено. Това не значи да предадем принципите си, а просто да придаваме нюанси според изискванията на пазара.

Biz Plan Evolution

Какъв е нашият подход?

Представяме един пълен цукъл. В зависимост от конкретната ситуация обхватът може да е по-тесен или по-задълбочен в някои конкретни области както се окаже удачно и необходимо.

 1. Дискусия със собственика и ръководството на предприятието
 2. Преглед и анализ на бизнес концепцията, евентуално преработване ако е необходимо
 3. Преглед и анализ на бизнес модела, евентуално предефиниране
 4. Детайлно изследване на пазара с ползване на всички налични източници. При хипотезата на ограничен бюджет не извършваме нарочни пазарни проучване, а осъвременяваме информацията за пазара в процеса на продажби, като залагаме необходимите индикатори и контролери
 5. Анализ на конкурентната среда и преработване на конкурентната стратегия
 6. Пресегментиране на пазара и внимателен избор на сегментите, на които предприятието участва, излизане от сегменти ако е по-удачно предвид разполагаемите ресурси
 7. Настройване на продуктите и услугите (цялата гама), като всеки продукт таргетира конкретен сегмент, елиминиране на вътрешно конкуриране между собствени продукти
 8. Дефиниране на цялостните продуктови предложения за всеки един продукт: цена, място, качество, подръжка, промоция
 9. Пълен анализ на продуктовите канали на продажба и тяхното препланиране и организиране
 10. Анализ на комуникационните канали и прегрупиране на услията предвид ресурсната разполагаемост
 11. Проектиране на пазарната програма върху план на човешките ресурси и функционалната организация
 12. Проектиране на пазарната програма върху план за инвестициите и производствения капацитет
 13. Анализ и проектиране на веригара на доставки и логистика
 14. Пренасяне на ефекта на целия план върху финансовия план и финансовия модел на предприятието
 15. Планиране, организиране и обезпечаване на финансовите ресурси и източници и дефиниране на оптимална капиталова структура
 16. Симулационен анализ (Стохастика и Монте Карло) на финансовия модел
 17. Пълна оценка на кредито-способността и капацитета и стойността на предприятието и залагане на метрики за мониторинг на създаването и рушенето на стойност.

Свържете се с нас за да помислим заедно. office@benefin.eu

Black-Logo-Benefin-22June2014-012-e1403512896720 (1)

Единственият начин да постигнеш невъзможното е да повярваш че е възможно!