Benefin

Кои сме ние

Какво е Бенефин?

Бенефин е финансов бутик, който предлага консултантски услуги в областта на кредитирането, проектното финансиране, корпоративното финансиране, сливанията и придобиванията на предприятия, продажбата на цели предприяти, частния пласмент и публичното предлагане на дългови и дялови финансови инструменти.

За да придобиете по-добра представа за нашата експертност, опит и стил на работа, най-добре е да дискутираме потребностите ви в директна среща.

Benefin Palette Products

С какво се занимавамe по същество?

Нека да дискутираме с какво може да сме Ви полезни.
officet@benefin.eu
Каква е историята ни?

Разполагаме с богат опит натрупан от множество сделки във Великобритания, континентална Европа, Близкия Изток, Балканите и България придобит в някои от най-иновативните и най-големите и водещи глобални инвестционни банки.

Работили сме във всички направления на бизнеса, от най-ниското до най-високото ниво и разбираме естеството на работа не само на теория но и на практика. Има неща, които искаме да правим по-качествено, неща, които искаме да правим съвършенно и да променяме или направо да предефинираме установените модели към по-добро.

Непрестанният стремеж към положителен резултат не е достатъчно условие за устойчив бизнес. Необходим е изцяло нов подход. Целта е да изградим устойчив но динамичен нов модел, който освен печалба, носи удовлетворението на градивността, естетичността и съществени ползи за нас самите и света, в който живеем.

Има безкраен брой пътища, по които може да се постигне една цел. Крайната цел обаче е пътя и неговото качествено извървяване.

alanood-al-rasheed,dice,bw-dice-alrasheed-alanood-anoodonna

Защо Бенефин?

Хората обикновено имат необходимите знания, умения и интуиция, ефективно да управляват  парите си, да финансират дейността си, както и да разберат важните аспекти на финансовите инструменти ако им бъде предоставена цялата необходима и единствено необходимата информация.

Информацията не винаги се предоставя обективно или в достатъчна степен и много често в съвременния свят сме жертви на подвеждаща информация, коктейл от истинна, неистинна и нерелевантна информация или направо на информационен потоп. Това е известно в икономическата теория като информационна асиметрия, която води до неравнопоставеност на страните по една сделка. Ако това, което вършите по занятие и в което сте професионалисти,  не е финанси, шансовете са да бъдете поставени в неизгодна ситуация.

Нашата полезност е да възстановим баланса на взаимоотношения при използването на финансовите услуги, като залагаме на принципите на прозрачност, информираност и споделяне.


Multi-aspect

Какъв е нашият подход?

Бенефин постига качество на предлаганите решения посредством свобода и креативност, безупречно и точно изпълнение, безкомпромисен логически качествен и количествен анализ и неограничена от предразсъдъци мисловна дейност насочена към постигането на конструкции, които работят и Ви вършат работа, както и непрекъснатото им осъвършенстване въз основа на постоянно постъпващата информация и познание.

Предлагаме безплатни изследвания, проучвания, решения, материали и инструменти, провокиращи мисълта и креативността и подпомагащи взимането на разумни и елегантни решения, свързани с финансите и инвестициите.

idea.act.learn

Защо предоставяме безплатни услуги?

Единственият начин да достигнем до максимално много хора и да предоставим знанията, които са така необходими, е, ако го правим безплатно. Разбира се, надяваме се, че някои от потребителите ще ползват също така и услугите на Бенефин.

Каква е дългосрочната ни визия?

Най-доброто място за градивни финанси в България, Европа, а защо не и в света? Мисията ни е дългосрочна. Целта е пътя и качественото изживяване на прехода и удоволствието, че всеки ден постигаш нещо по-добро. Нещата, които правим не са нови, но ги правим по нов градивен начин и ще отнеме известно време, докато достигнем мащаб, при който присъствието ни да се усети, така че да наложим нова етика, мотивация и стандарт на поведение. Разчитаме да изградим общност, която споделя идеята и ценностите ни.

Откъде идват инвестиционните възможности и финансирането ни?

Работим с проекти, инвестиционни възможности и финансови ресурси на партньори и клиенти, които споделят ценностите ни и се стремят да изгаждат дейности и инвестират, при пълна осъзнатост на рисковете, доходоносно и отговорно.

office@benefin.eu 

Black-Logo-Benefin-22June2014-012-e1403512896720 (1)

 

Дейност Решение Ефект
Проектни финанси Структуриране Набиране на капитал
Сливания, придобивания, продажби на предприятия Структуриране и оценяване Създаване на стойност
Частен пласмент Моделиране, оценяване, структуриране и изпълнение Набиране на капитал
Предприемачески финанси Моделиране, оценяване, структуриране и подпомагане Осигуряване на стартов капитал и експертиза
Управление на активи Моделиране, оценяване, контрол Съхранение и увеличаване на стойността
Данъчни консултации Моделиране, планиране, изпълнение Оптимизиране на данъчните задължения
Количествени финанси Математическо моделиране, симулиране, софтуер Пълна картина на стойността и риска