Benefin

Стартиращи предприятия, иновации

Сделки по финасиране на стартиращи предприятия, иновации:

TatChat LCC, US

Успешен първи кръг финансиране на стойност 1 млн. долара на САЩ срещу 20% от капитала.

Fertimax Ltd

Успешен първи кръг финансиране на стойност 0.5 млн. евро срещу 40% от капитала.

Lendirect

Успешен първи кръг финансиране на стойност 0.4 млн. евро срещу 100% от капитала.

Beehivehub.co.uk

Успешен първи кръг финансиране на стойност 200,000 евро срещу 100% от капитала.

Highly Effective Polymer Technologies Ltd

Успешен първи кръг финансиране на стойност 100,000 евро срещу 50% от капитала.

Airport and Airfield Safety Technolgies Ltd

Успешен първи кръг финансиране на стойност 150,000 евро срещу 50% от капитала.

Polygen Ltd

Успешен първи кръг финансиране на стойност 200,000 евро срещу 40% от капитала.

Black-Logo-Benefin-22June2014-012-e1403512896720 (1)