Benefin

Частен пласмент

Пласмент на дялови и дългови инструменти

Бенефин предлага комплексно обслужване на операции по капиталово формиране посредством частен пласмент на дялови инструменти. Целта е набирането на дялов капитал посредством привличане на финансови или стратегически инвеститори. Частния пласмент се отличава от публичното предлагане по това че процесът е по-малко регулиран, могат да участват само малък брой квалифицирани инвеститори. Нашите услуги обхващат всички етапи на частния пласмент:

 1. Изясняване на целите и обхвата
 2. Изясняване и ако се наложи съставяне на бизнес план
 3. Финансово моделиране на дейността, оценяване и определяне на оптимална капиталова структура
 4. Изготвяне на информационен/инвестиционен меморандум
 5. Изготвяне на синопсис/резюме на дейността
 6. Съставяне на списък спотенциални инвеститори
 7. Маркетинг на предложението
 8. Преговори с потенциални инвеститори до постигането на предварително споразумение
 9. Подготовка и управление на процеса по анализ на дейността (дю дилиджънс)
 10. Преговори по и съставяне на договорите по пласмента на инструментите
 11. Приключване на набирането на капитал, включително изпълнение по ескроу механизми.

IA-Expertise

Процесът е подобен и при частен пласмент на дългови инструменти. В този случай той е известен като пласмент на синдикиран дълг или консорциален кредит.

Бенефин разполага с богат опит като основните партньори имат над 100 успешни частни пласмента в досегашната си практика.

Как можем да Ви бъдем полезни?

Опитът интуицията и правилната преценка са изключително важни, за изграждането на балансирано предложение с висок шанс за успех. Особеното в случая е, че предложението се изготвя преди да се постави пред кръга от потенциални инвеститори и тяхната реакция се получава едва след като се запознаят с предложението. На практика е почти невъзможно да се направи предварително пазарно проучване. Ето защо опита и познанието от предишни подобни упражнения са единственото, с което разполагаме.

Private Placement

Инвеститорите поставени в ситуацията да анализират едно инвестиционно предложение, не вземат предвид единствено това, което твърдим в синопсиса, меморандума и финансовите модели. Те са наясно, че сме положили нещата да изглеждат порядъчно в тях. След като се запознаят с представената от нас информация, инвеститорите се фокусират върху всички онези косвени сигнали, които са непосредствени, валидни като съдържание и не могат да бъдат “полирани”. Непосредствените сигнали се генерират и съотвено получават и анализират перцептуално не само по време на одита (дю дилиджънс упражнението) а при всеки един контакт между потенциалния инвеститор и компанията и нейният финансов съветник (Бенефин). Поради тази причина полагаме особени усилия да изберем правилно момента и ако компанията не е готова, да извършим всички онези предварителни действия, които са необходими. Идеята е докуметите, бизнесплановете и финансовите модели, които готвиим да не са с пожлателен характер, а реалистични и стойностни, както и да носят автентична информация.

Широк кръг от инвеститори

Бенефин разполага с лични контакти с широк кръг доказано сериозни инвеститори, изграден постепенно в години на съвместна работа и взаимоотношения. Ние имаме и реалистична представа за предпочитанията и изискванията им. Като всички хора инвеститорите имат собствен вкус, стил и поведение и това следва да се взима предвид. Бенефин не атакува своите инвеститори масово, а ги подбира внимателно въз основа на това дали идеята, която предлагаме има шанс да се хареса. Работата с инвеститорите е деликатна, дългосрочна и шансовете за успех са силно зависими от правилната ни преценка. Ние работим както с локални за даден пазар инвеститори, така и глобални, институции и физически лица, активно и пасивно ангажирани с инвестициите. Всички тези много на брой особености изискват интегриран, многоаспектен, но фокусиран подход. Нека дискутираме възможностите и Вие ще прецените в пряко взаимодействие с нас.

PPP

Кои са следващите стъпки?

Необходим е предварителен преглед и дискусия, за да преценим съвместно дали е налице готовност. Наред с това може да се опитаме да намерим други неизползвани вътрешни източници на капитал, например нови продажби. Едва след като се уверим, че имаме всички останали ресурси, можем да се впуснем в деликатното упражнение по привличане на дялов и дългов капитал от външни източници. Асиметрията на информацията е основното препятствие пр подобна сделка и преодоляването му изисква набор от техники, похвати и изнамиране на подходяща структура и форми на контрол.

За повече информация се обърнете към Златин Съръстов на +359 899 966958 или пишете на sarast0v@benefin.com