Benefin

Цялостно присъствие и визия

Големите брандове са лесни за разпознаване, а мисиите им са ясни и достъпни, което пък им печели клиентската лоялност. Марката, като един от най-важните отличителни белези за една организация, трябва да бъде добре изготвена, за да представя правилно идеите на бизнеса.

Създаването й обаче е взаимно усилие. Потребители, служители, доставчици, и всеки, който си взаимодейства с бизнеса, по един или друг начин, играе важна роля в оформянето на марката.

Бранд и присъствие

Брандът е името, дизайнът, символът или всеки отличителен белег, който един доставчик на стоки или услуги използва, за да се отличава от другите. Бранд идентичността гради репутацията на една организация въз основа на нейните ценности,цели, силни страни, предаване на послания, подбор на палитра от емоции, които се опитвате да внушите на потребителите си.

Елементи на бранд идентичността

Считаме за важни шест елемента на бранд идентичността: физика, характер, култура, обвързване, отражение, представа за нас самите. Всеки един от тези елементи е важен за успеха на един бранд.

1) Физиката е разпознаваемата, материална част от марката
Включва логото, цветовата схема, опаковката и виртуалното присъствие.

2) Характерът на марката.
Чрез него един бранд комуникира с всички останали и се проявява чрез определен маниер на писане и говорене, дизайн, цветова гама и дори чрез рекламните лица, които я представляват.

3) Културата въплъщава ценностната система и основните принципи за поведение на вашата марка.
Има пряка връзка между културата на една марка и тази на нейната организация.

4) Обвързването се отнася до връзката между хората, които дадена марка представлява.

5) Отражението по същество представлява обичайния потребител. Потребителите на една марка са най- различни хора, но обичайният потребител е този, който попада в категорията основен купувач.

6) Представата за нас самите е представата на потребителя за неговото идеално Аз. Това е като огледален образ на истинското Аз на потребителя, от което се възползват маркетолози и рекламодатели, за да представят продукта си. Всеки се стреми към идеалното Аз, но тъй като то не е възможно, рекламодателите и маркетолозите се възползват от тази наша слабост,за да ни насочат към продукта си.

Poster8

Присъствие на пазара

За да се оцени присъствието на пазара, следва да се започне от анализ на вътрешната и външната среда на организацията. Трябва ясно да бъдат определени целите и мястото й, обикновено с помощта на SWOT анализ. Включваме в проучването всички в организацията и някои от клиентите. Изследването може да бъде осъществено чрез прости базови въпроси които адресират всеки един аспект на бранда.

Разработване или усъвършенстване на корпоративната идентичност е процес от няколко стъпки , чиято цел е да се определи ясно какво се иска от марката за: целите и , нейната индивидуалност , емоциите , които поражда, както и ясно пренасяне на идентичност чрез позициониране.

Стъпка 1: Визия

В изявлението за визия се описва това, което искате вашата фирма да стане в бъдеще. Тя трябва да е пожелателна и вдъхновяваща . В идеалния случай, декларацията трябва да бъде кратка. При разработването на визията, имайте в предвид тези въпроси:

• Какви са най-важните ви продукти и услуги ?
• Какви услуги и продукти никога няма да предложите ?
• Какво е уникалното при правене на бизнес с вашата марка ?
• Как клиентите биха описали вашата марка ?
• Къде бихте искали вашата компания да бъде след пет години ?

Стъпка 2: Мисия

Мисията определя предназначението на компанията. Изложението трябва да е просто по същество, добре изразено и да се възприема лесно. Трябва да мотивира както клиента, така и служителите. При изработка на заявление за мисия имайте предвид:

• Какви са нуждите на специфичния пазар, на които компанията трябва да отговаря ?
• Какво трябва да направи компанията за да отговори на тези нужди ?
• Какви са водещите принципи , които определят подхода на фирмата ?
• Защо клиентите купуват от вас, а не от конкуренцията ви ?

Стъпка 3: Същност

Същността на вашата компания говори за неосезаемите емоции които искате клиентите ви да изпитват, когато изпитват марката. Същността на марката изобразява сърцето, душата и духа на компанията и е най-добре описана с една дума. Когато определяте същността на вашата марка имайте предвид:

• Когато клиентите ви изпитат вашия продукт или услуга , какви емоции предизвиква у тях ?
• Ако вашата марка беше човек , как бихте описали неговата личност ?

Стъпка 4: Характер

Както при хората, така и марката има свой характер, който определя как марката говори, как се държи, мисли и реагира. Това е олицетворението на марката: приложението на човешки характеристики към бизнес.

Какъв характер искате вие да покажете, когато хората изпитват вашата марка?
• Безгрижен ли сте?
• Сериозни и съсредоточени в бизнеса ли сте?
• Реалисти ли сте?
• Игриви ли сте или фактологични?

Стъпка 5: Позиция или стойностно предложение?

Позицията или стойностното предложение на една марка е едно или две изречения изказване, което ясно изразява уникалните качества на продукта или услугата и какво допринасят на клиента. Трябва да определя публиката, категорията в която марката съществува, да цитира конкретен продукт или услуга, да разграничава вашия продукт от конкуренцията, да вдъхва увереност, че марката ще спази обещаното.

При изработка на позиционно изказване имайте предвид:
• Към кого се обръщате (Целевия пазар, демографика и личност)?
• Кой пазарен сегмент вашия продукт или услуга обслужва?
• Какво е обещано от марката? (както рационално така и емоционално)
• Защо вашият продукт или услуга е различна от конкуренцията и защо клиентите трябва да се интересуват ?

Свържете се с нас за обсъдим цялостното присъствие, визия и брандинг на вашия бизнес. Нашето странично и обективно мнение няма да Ви е излишно. Получавате систематизиран анализ на бранда, цялостната представа която създавате и присъствието Ви. Ще Ви струва единствено и само времето, което обещаваме да е прекарано ползотворно. office@benefin.eu, +359 899 966 958.