Benefin

Финансиране

Сделки по финансиране

Предлагаме кратко представяне на успешните си и неуспешните си сделки, за да придобиете по-добра представа за Бенефин, компетенциите и опита на екипа, както и нашата филосовия, мотивация и принципи.

Овергаз Си-Ен-Джи АД

Рефинансиране на лизинг за 6.5 млн. лв. осигурено от Банка ДСК АД

Енемона Екогаз ООД

Финансиране на изкупуване на 60% от капитала на Овергаз Си-Ен-Джи АД.

Нео София Капитал ЕАД

Осигуряване на проектно финансиране за сграда със смесено предназначение в София с РЗП 60,000 кв.м.

Нео Лондон Капитал АД

Първично публично предлагане на стойност 40 млн. лева на БФБ

Винпром “Караризов” ДОО, Кавадарци, Македония

Частен пласмент на стойност 4.5 млн. евро за изграждане на производствени мощности.

Tatchat LLC, US

Частен пласмент за 1,000,000 млн. долара на САЩ на 20% от капитала на дружеството.

Galdini (Група Аметист)

Финансиране на необходимостта от оборотен капитал на стойност 1,000,000 лева.

Trump Towers Rio

Частен пласмент на хибриден инструмент за 1,000,000 долара на САЩ, за ранно рисково финансиране на 5 кули с РЗП 250,000 кв.м.

Black-Logo-Benefin-22June2014-012-e1403512896720 (1)