Benefin

Хосписи за чужденци в България

EDELSTEIN

Каква е идеята?

Организиране на старчески домове с различни степени на медицинско обслужване и лечебни процедури, които да са атрактивни като локации, удобни за достъп, с добри природни дадености, подходящ климат и пъвокласно обслужване.

edelstein care houses

Коя е целевата клиентела?

Целевата клиентела е от западна и северна Европа. Тя е платежоспособна и озъзната за предимствата и недостатъците от подобен род услуга. Има висока степен на разбиране и приемане.

Каква е икономическата логика?

В западна и северна Европа нарастват разходите за предоставяне на тази услуга нарастват а доходите и пенсиите стагнират и много често не достигат. Това прави услугата недостъпна. Разходите за организиране и продоставяне на услугата в България са около 1/4 от тези в развитите европейски страни. Търесенето е голямо, поради нарастващия дял на населението в трета възраст. Тази разлика в себестойността създава възможности. България е утвърден доставчик на нискобюджетни туристически услуги, които са подобни. Налице са неизползвани леглова база, жилищни и хотелски единици.

Кои са факторите за успех?

Основният фактор е постигането на критична маса от клиенти за една локация, за което са необходими гаранции за качество, отлична организация и субсидиране на първоначалните продажби. Средата и атмосферата в един хоспис, зависи не само от доставчика на услугата а също така и от останалите обитатели на дома. Ако такива няма или не са достатъчно или не съответстват на профила, налице е несъответствие с очакванията. Този проблем е основният за успешно стартиране на хоспис, защото ако останалите фактори са изцяло под контрола на инвеститора, този не е.

Как ще се осигури сградния фонд?

Не се предвижда изграждането на нови сгради а вместо това конверсия и модификация на хотелски и апартаментни сгради. Целта е ниски допълнителни нови инвестиционни разходи в сграден фонд и кратки срокове на организиране на предложението, като финансовите ресурси се насочат основно в организация, изграждане и обучение на човешки ресурси. Хотелиерите ще бъдат заинтересовани да операрират активите сипри целогодишна зетост.

loadfactor-edelstein

Кои са предпочитание локации?

Критична е близостта до водещи клинични заведения. Достъпът до международни летища е важен за осигуряване на удобна посещаемост от роднини. Климатът и природните дадености са сериозно предимство, като наличието на минерални извори и СПА процедури допълнителна мотивация.

Каква е ролята на франчайза?

Edelstein  е доставчик на бранд, качество, модел на организация и съответно на гаранция за ползвателите на услугата. Подобно на туроператор Edelstein осъществява, първоначалното контрактуване на услугата от името и за сметка на крайния доставчик.

Колко време отнема организацията на хоспис?

При минимални модификации на съществуващия сграден фонд, реалистичен срок е между 6 и 9 месеца.

Кои са съществените ресурси?

Висококачествен сграден фонд, сериозно подготвен персонал, природни дадености, здравна и транспортна инфраструктура.

Black-Logo-Benefin-22June2014-012-e1403512896720 (1)

За повече информация и обсъждане: office@benefin.eu