Benefin

Управление на активи

Бенефин управлява както собствен портфейл от инвестиции, така и клиентски портфейли. Можем да направим преглед и на Вашия портфейл и да прeдоставим независимо мнение в случай, че желаете поглед на страничен наблюдател.

Нашият подход

asset_management

Секторите, в които сме инвестирали ние и нашите клиенти са:

Недвижимости

Инвестициите са ни избирателни, предимно в София, на високите жилищни сегменти. Нямаме експозиции към ваканционни имоти. Не подържаме инвестиции в офис сгради, защото считаме, че има излишък който ще се изчисти едва до 2020. Интересуваме се от индустриални площи в София област, Бургас и Пловдив при атрактиви условия, като подържаме и понасточщем малки експозиции.

Информационни технологии

Инвестирали сме в портфейл от мобилни приложения на етап първоначално развитие, които адресират важни потребности. Инвестициите са високо рискови, като очакванията ни за успех са 1 към 10. Несигурността произтича от два източника: (1) приемане от пазара и (2) специфичен риск. Инвестираме и в интернет базирани платформи насочени основно към отнемане на дейност от установени традиционни индустрии. При този клас шансът ни за успех е 1 към 5. Поради своя рисков профил инвестициите в ИТ представляват малка част от нашия и клиентските ни портфейли, като евентуалната очаквана стойност се основава главно на растежа.

sectors

Високи технологии и иновации

Портфейлът ни се състои основно от инвестиции в иновативни материали, производствени технологии, апарати и системи, насочени към сегменти с висок потенциален ръст. Партнираме си с водещи университети в областта на химията, машинните технологии, електронната техника и технологии и компютърните системи. Инвестициите ни са на етапи инкубация, първи и втори кръг на инвестиране. Основният изход към който се стремим е реализация в посока стратегически партньор.

Селско стопанство

Инвестициите които управляваме са основно в трайни насаждения, които се ползват от субсидии по европейски програми. Рискът е нисък, възвращаемостта не може да падне под прага гарантиран от субсидиите. Основни проблеми при тези операции е идентифицирането и придобиването на подходящи терени и набирането на подходящи човешки ресурси. Всички рискове, свързани с погиване на културите се покриват застрахователно.

Здравни и социални услуги

Инвестираме в операции по предоставянето на здравни и социални услуги на територията на България, но насочени основно към чуждестранни лица в напреднала възраст. Основният движещ фактор е по-ниската себестойност на предоставяне, а от там и на конкурентните цени в сравнение със старите страни членове на ЕС. Възвращаемостта е атрактивна и дългосрочна. Несигурността на ранните етапи е висока до набирането на критична маса от потребители. След привеждането на дадена операция в оперативен режим рискът значително спада.

Black-Logo-Benefin-22June2014-012-e1403512896720 (1)

За повече информация се свържете с нас на +359 899 966 858 или ни пишете на office@benefin.eu, за да насрочим среща и дискутираме темите, които Ви интересуват. А също така и безплатен независим преглед и анализ на Вашия портфейл.