Benefin

Стажантска програма

Включете се в стажантската програма

Предлагаме стажантска програма за студентите от УНСС, “Финансово счетоводен факултет” и от СУ, ФМИ “Приложна математика” след третата им година на обучение. Кандидатите следва да имат сериозни интереси в областта на корпоративните финанси, финансовата математика и финансовия инженеринг.

Провеждаме едно интервю за първоначална селекция и последващо интервю за вземане на окончателно решение. Броят на местата, които Бенефин предлага е 5. В много случаи пласираме добрите кандидати при наши клиенти, като често дейността им там се осъществява под наше ръководство или ръководството на колеги от катедра “Финанси” на УНСС.

Успешният стаж обикновено води до постоянна работа след дипломиране на студента. Част от колегите преминали през стажантската програма остават при нас в дългосрочен план. Други прекарват 1-3 години и се реализират във водещи участници на пазара на финансови и инвестиционни услуги.

За повече информация се свържете със Златин Съръстов на sarastov@benefin.eu.

Black-Logo-Benefin-22June2014-012-e1403512896720 (1)