Benefin

Екип

Златин Съръстов

Корпоративни финанси, моделиране и оценяване

Адв. Ваньо Миланов

Търговско корпоративно и договорно право, гражданско право

Д-р Росица Тончева

Корпоративни финанси

Петко Христов

Финансов анализ, управление на инвестиции

Ина Йорданова

Маркетинг

Павел Пейков

Операции

Проф. д-р Валентин Велев

Главен икономист, връзки с клиенти и партньори

Д-р Митко Димов

Предприемачество и стартови инвестиции

Станимир Съръстов

Управление на активи

Адриян Адриянов

Инвестиционен анализ

Мария Попова

Анализатор